GALERIE
VĚŽ

preloader

   

image slide


Pavel Hruška
7 / Sedm statečných esejistů 

zavírání věže
neděle 29. 10. v 18 hodin
esej / Dobří dnové četby /
úvodní slovo Tomáš Rozehnal

Pavel Hruška *1964 Ostrava
V osmdesátých letech vystudoval Vysokou školu báňskou, obor povrchové dobývání, v devadesátých letech Ostravskou univerzitu, obor český jazyk a literatura, následně na téže univerzitě českou literaturu učil. Nyní působí na Slezské univerzitě v Opavě na oboru audiovizuální tvorba, všímá si adaptace literárních děl ve filmovém umění. Spolupracoval na knize interpretačních studií z oblasti současné české poezie V souřadnicích volnosti (Praha 2008). Píše recenze, kritiky, studie, úvahy, sloupky a jiné texty do odborných literárních časopisů (Host, Tvar aj.), svépomocně vydávaných neperiodik (Landek, Obrácená strana měsíce i do hospodských listů (Posed). Vystupuje na různých večerech literární povahy s různou mírou skandálnosti. Je aktivním členem okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu. V absintovém klubu Les uváděl filmový klub....žije v Ostravě. S Galerií Věž je spjat od prvního roku 2011, kdy připravil a moderoval první literární pásmo s názvem Jeho jméno je Jan s ostravskými básníky a spisovateli,
2013 – v rámci projektu Slovo v prostoru přednesl esej na téma Slova ve věžích, věže slov,
napsal zasvěcenou studii o Galerii Věž 2013 – publikováno v revue Protimluv,
2014 – uvedl literární večer se třemi mladými básníky při otevírání věže (Tichý, Polách, Drastík), uvedl spisovatele a básníka Petra Čichoně na jeho autorském večeru
2015 – připravil a moderoval literárně-hudební pásmo zaměřené na literáty 19. století s nezapomenutelnou esejí o Karlu Hynku Máchovi.

 

Tomáš Rozehnal

Rodáci čtou rodákům rodáky
audioprojekt / zavírání věže
neděle 29. 10. v 18 hodin
spolupráce Jakub Rozehnal


Hned na začátku chci upozornit, že z tohoto počinu - čtení - jsem vyřadil básníky, neboť jsem se dočetl,
že ročně vyjde přes tři sta básnických sbírek a deduktivní logikou jsem došel k závěru, že básníků máme již plné kontejnery.
Projekt sám vznikl k 750. výročí Frýdku-Místku a objímá pouze úsek 293 let, od roku 1719 do roku 2012.
Z každé knihy je čteno z listu 7, z listu 50 nebo z listu 750. V tomto prozaickém nadechnutí, týkajícího se pouze spisovatelů narozených ve Frýdku-Místku a vyrůstajících zde zhruba do deseti let života, mi šlo hlavně o to, aby rodáci četli rodákům z knih rodáků. Větších ambicí (jak by se zřejmě dalo z místa prezentace očekávat)
zde nebylo. Všechna zde citovaná díla jsou dostupná v místních veřejných knihovnách a městském archivu.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem dvanácti psavcům i dvanácti čtoucím. Prvním za projevenou invenci a druhým za neuvěřitelnou odvahu a vůči mě - za projevenou důvěru...
Tomáš Rozehnal

image gallery


Nahrávka / Rodáci čtou rodákům rodáky / Tomáš Rozehnal / Jakub Rozehnal

 

 

Petr Mecner
6 / Sedm statečných esejistů

sobota 28. 10. v  18 hodin
úvodní slovo Jan Lörinc

Petr Mecner
*1982 Čeladná
Vystudoval Filozofickou fakultu na Ostravské univerzitě, obor Český jazyk a literatura.
V současné době je publicistou a redaktorem České televize.
S děním ve svatojánské věži je spjat od jejího zpřístupnění v roce 2011 – tehdy vystoupil spolu s hudebním uskupením Naimina v rámci programu ke slavnostnímu otevření věže. V dalších letech spolupracoval na řadě programů:
2013 - je autorem zasvěceného kurátorského textu k monumentální kresbě Karin Šrubařové,
2015 - jako dirigent voice-bandu “S věží dech“ připravil texty Zdirada Poláka pro pásmo Pátá věž, uvedl literární večer-autorské čtení Marka Šindelky, spolu s Janem Lörincem připravil lingvisty hodný vhled a vřazení tvorby neznámého básníka Justyna Hamryho do kontextu současné literární tvorby a teorie,
2016 - složil hudebně-textovou kompozici na vernisáž Venduly Chalánkové Z lásky k Fesku
2017 – uvedl třetí večer cyklu Sedm statečných esejistů s Janem Lörincem

image gallery

 

 

Vít Adamus
5 / Sedm statečných esejistů

pátek 27. 10. v 18 hodin
úvodní rozhovor s autorem vedl Tomáš Rozehnal
esej / Spasení a věž ze slonoviny /

Vít Adamus
* 1965 Frýdek-Místek
Absolvoval Gymnázium Petra Bezruče. Dvakrát se neúspěšně hlásil na veterinární vysokou školu. Nakonec vystudoval pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, obor biologie a matematika. Vysokou školu zakončil dvěma diplomovými pracemi – jednou zaměřenou na biologii, druhou na filozofii. Má za sebou dvacetiletou učitelskou praxi. Vydal čtyři básnické sbírky. Ilustroval pět knih. Za svou poezii získal Literární cenu Královny Alisy a Mezinárodní cenu za literaturu v polské Strumieni. Byl zařazen
do sborníku Briketa, který mapuje asi 130 let poezie na ostravsku. Uspořádal více než 30 samostatných výstav a účastnil se stejného počtu kolektivních výstav. Jeho obrazy jsou zastoupeny v soukromých sbírkách v České republice i v Německu, Francii, Turecku, Slovensku a USA.

image gallery

 

 

Pavel Korbička
4 / Sedm statečných esejistů

v pátek 20. října v 18 hodin

Hostem Galerie Věž byl tentokrát brněnský sochař Pavel Korbička, autor světelného díla Vertikála I, které se stalo trvalou součástí krovu svatojánské věže a mimořádnou realizací v architektuře našeho města. Hovořil o části svého díla zaměřeného na fenomén světla, v projekci představil výběr ze svých instalací a světelných realizací v prostoru galerijním i veřejném.

Pavel Korbička (*1972 v Brně) vystudoval AVU v Praze (1992 – 1998: Ateliér socha-prostor-instalace prof. Kolíbala; Ateliér konceptuálních tendencí prof. Šejna). Vystavuje od roku 1990 u nás i v zahraničí, z toho samostatně od roku 1998. V roce 1995 byl vybrán za ČR na „European Projects for Young Artists – GERMINATIONS IX“ v Řecku. V roce 2006 v rámci mezinárodního sochařského sympózia v německém Schwerinu realizoval kovovou plastiku pro mezinárodní sochařský park Wiligrad. Mezi jeho trvalé realizace v architektuře patří „Nepravý úhel“ (2008) ve schodišťové hale Domu pánů z Kunštátu brněnského Domu umění nebo Verikála 01 (2011) v krovu věže kostela sv. Jana Křtitele ve Frýdku-Místku.

V roce 2014 realizoval ve svatojánské věži audiovizuální performanci ve spolupráci s hudební skladatelkou a improvizátorkou Lucií Vítkovou s názvem Akustický obraz 45. V roce 2011 v rámci mezinárodního festivalu umění světla SKYWAY v polské Toruni vytvořil světelnou instalaci Parallels. V roce 2015 se představil na výstavě Labirinti di energia v italské Galerii Spazio Tadini v Miláně, konané u příležitosti Expo in città 2015 a v témže roce získal dvouleté tvůrčí stipendium Ministerstva kultury ČR. Od roku 1998 působí na pozici pedagoga v Ateliéru sochařství 2 na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně, kde se v roce 2012 úspěšně habilitoval. Žije a pracuje v Brně.

fotografie díla - Pavel Korbička

image gallery

 

 

Jan Lörinc
3 / Sedm statečných esejistů

v pátek 13. 10. v 18 hodin
úvodní slovo Petr Mecner
esej / Slova hluchoněmých /

Jan Lörinc přednesl esej s názvem Slova hluchoněmých s doprovodnou projekcí ilustrací
od Neznámého autora.
Jan Lörinc (narozen 1978 ve Vítkově) vystudoval český jazyk a literární vědu, anglický jazyk na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Vyučuje na Základní škole v Dobré. Na programech v Galerii Věž se podílí od roku 2013, kdy vystoupil porvé se svou nezapomenutelnou přednáškou na literárním večeru v rámci projektu Slovo v prostoru - prostor ve slovu. Spolu s Petrem Mecnerem představili zevrubně a s veškerou péčí lingvistů dílo dosud neznámého básníka Justyna Hamryho z Hamer (2015) a na závěr loňské sezony připravil Jan Lörinc (dramaturgie, režie) literární pásmo z dopisů českých misionářů ze zámořských krajů v době barokní s názvem Daleký obzor aneb čeští jezuité v zámoří.
Kromě zmíněných pořadů také několikrát spolupracoval na úvodním slovu (naposledy k večeru s Jaromírem Typltem...)

image gallery

 

 

Pavel Novotný

Text - zvuk - obraz
autorské čtení a ukázky radiofonických kompozic 
v sobotu 23. září v 18 hodin


Texty a zvukové kompozice Pavla Novotného často vycházejí z rytmu a melodie mluvené řeči. Autor často pracuje s technikou záznamu živé mluvy. Získaný jazykový materiál převádí do písňových a veršových struktur, volně se jím inspiruje, lepí a kolážuje, vytváří portréty skutečných i fiktivních mluvčích. Jeho poezie rozbijí tradiční představu o lyrickém já a relativizuje pojem autorství.
Píše poezii i prózu, je autorem řady radiofonických kompozic pro Český rozhlas.
Předvede ukázky ze své dosavadní tvorby a představí připravovanou básnickou sbírku.

image gallery


Nahrávka z autorského čtení Pavla Novotného / záznam Michal Popieluch /
úprava, střih Pavel Novotný

 


◼ www.pavelnovotny.net 
 

 

Jiří Jindřich Macháček

1 / Sedm statečných esejistů 
esej formou čteného textu  
v pátek 8. září v 18 hodin

foto Michal Popieluch

image gallery

 

 

Dominik Adamec

První zastavení., Bytí
sochařská instalace
28. 7. - 29. 10. 2017
vernisáž 28. 7. v 18 hodin / úvodní slovo Lucie Horáková


foto Patrik Havelka
 
image gallery


◼ Dominik Adamec / záznam z vernisáže/ kamera Patrik Havelka
 

 

Jaromír Typlt

Kdejaká sutina / autorské čtení
literární večer / poezie, projekce
pátek 30. června v 18 hodin

Jaromír Typlt (1973) se narodil v Nové Pace. Vystudoval  filozofii a bohemistiku na FF UK v Praze, od roku 1997 žije v Liberci, kde se po ukončení civilní služby v občanském sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus-Myklub stal v roce 2000 dramaturgem fotografických výstav v Malé výstavní síni. Kromě původní autorské tvorby se věnuje esejistice, otiskl řadu monografických  studií o osobnostech české literatury a výtvarného umění. Jako editor se zaměřuje zejména na oblast výtvarného a liteárního art brut. Zabývá se také divadlem, hudbou a tvorbou manipulovaných zvukových nahrávek z vlastních textů.

Knižně vydal poezii Koncerto grosso, 1990 / Ztracené peklo, 1994 /i prózu Pohyblivé prahy chrámů, 1991 / Opakem o překot, 1996 / napsal texty pro knihu-objekt že ne zas až, 2003 / jejímž spoluautorem je grafik Jan Měřička.

Titulní dialog že ne zas až se také stal podkladem k radiofonické kompozici skladatele Michala Rataje, 2006.
 Samostatně bibliofilsky vydal ve výrtvarném zpracování Víta Ondráčka Michal přes noc, 1995 / Viktora Kopasze Zajetí /Fogság, 2001 / a Františka Štorma Víra v únavu, 2003/ svoje texty porůznu šíří v edicích vydávaných vlastním nákladem /mj.esej Kakofroň, 2001.

Text ze záložky knihy Stisk, Torst, Praha 2007

Jaromír Typlt

UKÁZKA:
Scénář
Alchymie není proti kašli
proti kašli není kamenolom
kamenolom není zahlazení
zahlazení není kilo zlata
kilo zlata není čelo na čelo
čelo na čelo není poloprázdno v sále
poloprázdno v sále není slovní palba
slovní palba není deset světel
deset světel není devět světel

◼ videozáznam večera / Patrik Havelka

 

Jitka N. Srbová / Les

průvodní slovo Olga Stehlíková
literární večer
pátek 16. června v 18 hodin

Zveme na literární večer se dvěma mimořádnými osobnostmi současné české poezie:
s básnířkou Jitkou Bret Srbovou a editorkou a básnířkou Olgou Stehlíkovou!
Jitka N. Srbová (1976) bude číst ze své poslední básnické sbírky Les a z dalších nových textů.
( vydala básnické sbírky Někdo se toulá po psím (2011) a Světlo vprostřed těla (2013).
Básněmi je zastoupena v několika sbornících.)
Průvodní slovo bude mít editorka Lesa Olga Stehlíková, kterou jste ve věži mohli slyšet
v loňském roce na jejím autorském čtení básnické sbírky Týdny.
Olga Stehlíková představí také své současné texty.

Jitka N. Srbová / Měla to být báseň o lásce
I.
Na konci dubna myslel bys,
že bude v roští klid.
Na růžovém keři visí pravidelný režim.
V cárech, zaplaťbůh.
II.
Hleďme, kvete třešeň, říká pumpa
s hadrem přes oči. Staré trávy pozorují,
jak se v květu třešně odehrává válka.
Sakra. To už mají za sebou.
III.
Nad řepkovým polem visí nesmyslný kajak.
Nikam nepluje. Nevím, kdo tu mluvil
o nedostatku bažantů. Bažanti se všude hromadí,
vítr je trapný v podkroví hájenky.
IV.
Kdo neslyšel o dramatech rovin, neví nic.

foto Sylva Ficová

image gallery


◼ Jitka N. Srbová    ◼ videozáznam večera / Patrik Havelka
 

 

Galerie Věž 2011 -2015

křest publikace k 5. výročí zpřístupnění svatojánské věže
pátek 26. 5. v 18 hodin

Průvodní slovo Tomáš Rozehnal, autor scénáře večera,
dále vystoupily spoluautorky katalogu:
Markéta Březinová / grafická úprava / voda
Radmila Vaňková / jazykové korektury / oheň
Andrea Sibinská / přebal / země
Dagmar Čaplyginová / redakce / vzduch
vybrané básně četla Radana Otipková

Publikace je rozdělena do pěti samostatných katalogů a mapuje nejzajímavější
kulturní události v každém roce.
Obsahuje dokumentační fotografie a texty k jednotlivým projektům:
výtvarným, literárně-hudebním, k vystoupením jednotlivých osobností,
ale také literární texty jako takové: poezii, prózu, eseje, písňové texty...

Je především poctou a poděkováním všem, kteří spoluvytvářeli program i atmosféru Galerie Věž v letech 2011-2015.

Křest publikace "Galerie Věž 2011-2015" vydané k 5. výročí zpřístupnění svatojánské věže a k 750. výročí města Frýdku-Místku.
Tisk publikace finančně podpořilo Statutární město Frýdek-Místek.

Technická spolupráce:
Jakub Rozehnal, Miroslav Přikryl

fotografie David Polčák a Miroslav Přikryl

image gallery


◼ NÁHLED DO PUBLIKACE GALERIE VĚŽ 2011-2015

 

Michal Pustějovský

Světelná instalace / otevírání věže
1. května v 18 hodin / vernisáž
výstava potrvá do 23. 7. 2017

Michal Pustějovský (1984) vytvořil pro Galerii Věž ve Frýdku-Místku světelnou instalaci, v níž reagoval na architektonické a emocionální kvality tohoto místa. Na konstrukci schodiště promítl jednoduché geometrické tvary, proměnlivou světelnou projekcí zdůraznil některé stavební prvky či konfigurace. Konstrukce tímto způsobem zvýznamnil a zároveň dekonstruoval – vytvořil animovanou abstraktní kompozici, v níž se původní konstrukčně určené prvky nově uspořádávají a mění ve svébytné světelně-skulpturální útvary či samostatné světelné obrazy.
Jednotlivé scénické motivy tohoto světelného představení provázal do komponovaného celku. Rychlost rozsvěcení a zhasínání jednotlivých motivů, jejich rozmístění a délka jejich osvětlení má vlastní emocionální rozvržení a řád. I když je tato scénická kompozice výstupem autonomního generování, jež řídí celý cyklus projekce, a tím pádem je náhodná, smyslový zážitek je ucelený a harmonický.

Tento celistvý výraz je dán i tím, že se v tomto díle prolínají digitální i analogické principy tvorby. Světelné linie a obrazy jsou výsledkem maleb na skleněných destičkách, které jsou promítnuty do prostoru a na stěny a vytvářejí lehce rozostřené, impresivně působící prozářené obrazy s jemnými přechody světel a stínů. Barva výbojek imituje denní světlo a tím evokuje přirozené působení celé scény. Charakteristická barva světla se svými pozvolnými proměnami vyvolává navíc v našem smyslovém aparátu vznik dalších paobrazů – vyvstávání světelných a barevných fenoménů, které jsou výsledkem živého procesu vidění.

Michal Pustějovský proměnil věž svatojánského kostela v jakousi obrovskou laternu magicu, kterou využil k tomu, aby v nás rozvinul naši vlastní imaginativní sílu a aby nám ukázal nejen tuto věž, ale i naše vlastní vidění.
Kamil Nábělek

foto Michal Pustějovský

image gallery


◼ Kamil Nábělek / kurátorský text k instalaci Michala Pustějovského
◼ www.pustejovsky.net 
◼ videozáznam vernisáže / obrazová část / Patrik Havelka
 

 
Věž farního kostela sv. Jana Křtitele, ulice Dolní, Frýdek.
Otevřeno květen–říjen / pátek 15–18 / sobota, neděle 13–18.
Provozovatel svatojánské věže Miroslav Přikryl
Kurátoři Galerie Věž Dagmar Čaplyginová, Tomáš Rozehnal
Webmaster Radim Houfek
Svatojánskou věž a Galerii Věž podpořili