GALERIE
VĚŽ

preloader

   

image slide


Galerie Věž / multikulturní platforma

 

Galerie Věž se od roku 2011 stala nedílnou součástí zpřístupněné svatojánské věže. Program galerie má potenciál oslovovat širokou laickou i odbornou veřejnost.
Zaměřujeme se na prezentaci současného umění v širokém záběru, věnujeme se:
výtvarnému umění v mnoha projevech a formách, zejména umění instalace, zabýváme se literaturou, živým mluveným slovem, (autorským čtením), zajímají nás různé polohy hudebního projevu, sólová tvorba i hudební uskupení, experiment, zvukové projekty site specific, komorní divadelní formy, performance, a hlavně přesahy a prolínání uměleckých médií v komponovaných pořadech.

Koncepce galerie se orientuje na tvorbu instalací, jež jsou často řešeny jako „site specific“ - to znamená umění
zasazené do kontextu určitého prostoru, kterým je zároveň vymezováno. Tato umělecká forma závisí
na konkrétním místě, jeho atmosféře a historii, využívá genia loci daného místa. Umělec vytváří nepřenosné
a jedinečné dílo inspirované samotným prostorem věže. Mnozí návštěvníci se s instalacemi - výstavami současného umění - potkávají víceméně poprvé: musí jimi projít cestou vzhůru, za vyhlídkou a pak zase cestou zpět, dolů na zem. Tento moment je pro nás velmi cenný, důležitý: lidé, kteří by se do galerie klasického typu na výstavu nevydali, se setkávají se současným uměním mimoděk, zcela bezprostředně při prohlídce věže.

Galerie Věž ve svatojánské věži je živou kulturní součástí města a současného uměleckého dění v něm.
Právě v menším městě má oživení jedné z nejstarších kulturních památek svůj nemalý význam: samotná výstava se dostává do nového historického kontextu, zároveň zpětně pomáhá aktivizovat veřejný zájem o danou lokalitu. Tradice uměleckých pořadů vytváří prostor pro setkávání, hluboký prožitek i pro nové vazby obyvatel k historii jejich města.
 
Kurátoři: Dagmar Čaplyginová, Tomáš Rozehnal
Grafický design: Markéta Březinová, Dagmar Čaplyginová
Technické zázemí: Tomáš Rozehnal, Radim Houfek
Fotografie: Michal Popieluch, Oto Landsberger, Eva Landsbergrová, Vít Adamus, Jakub Rozehnal,
Kateřina Kavková, Marek Malůšek, archivy autorů
Webmaster: 2011 - 2014 - Tomáš Pelc, 2015 - 2022 - Radim Houfek

Věž farního kostela sv. Jana Křtitele, ulice Dolní, Frýdek.
Otevřeno květen–říjen / pátek 15–18 / sobota, neděle 13–18.
Provozovatel svatojánské věže Miroslav Přikryl
Kurátoři Galerie Věž Dagmar Čaplyginová, Tomáš Rozehnal
Webmaster Radim Houfek
Svatojánskou věž a Galerii Věž podpořili