PROHLÍDKA
VĚŽE

preloader

   

image slide


Nová stálá expozice

„Pohledy do dějin farnosti Frýdek“

Stálá expozice „Pohledy do dějin farnosti Frýdek“ v horní části svatojánské věže seznamuje prostřednictvím textového a obrazového materiálu se základní faktografií týkající se bohatých církevních dějin dříve samostatného města Frýdku a nejbližšího okolí. Informační panely jsou věnovány tematickým okruhům jako jsou církevní správa Slezska, dějiny farního kostela sv. Jana Křtitele ve Frýdku a jeho nepřehlédnutelné věže, poutní místa na území farnosti, které reprezentují frýdecká bazilika Navštívení Panny Marie a dřevěná kaple Povýšení sv. Kříže nad pramenem v Hájku, další kostely a sakrální objekty ve Frýdku, Lískovci, Starém Městě a Panských Nových Dvorech.

Součástí expozice je několik trojrozměrných exponátů z depozitáře frýdecké farnosti. Většinou se jedná o unikátní, dosud nikdy nevystavené předměty, mezi nimiž si pozornost zaslouží např. fragment pozdně gotického kostelního portálu, barokní pískovcová plastika sv. Jana Nepomuckého či funkční zvon sv. Barbory z roku 1850.

Autorem scénáře stálé expozice je historik David Pindur působící v Muzeu Těšínska. Podklady pro stálou expozici byly získány nejen z bohatých sbírek Římskokatolické farnosti Frýdek nýbrž také z fondů Muzea Těšínska, Státního okresního archivu Frýdek-Místek a především ze soukromých sbírek.
 

Realizační tým

Miroslav Přikryl - iniciátor a garant projektu
David Pindur - historik, scénář a podklady pro stálou expozici
Dagmar Čaplyginová - grafická úprava panelů, web
Markéta Březinová - grafická úprava panelů, web
Tomáš Rozehnal - instalace artefaktů stálé expozice
Jan Bittner - restaurátor, instalace artefaktů stálé expozice
Michal Popieluch - fotograf
Tomáš Pelc - správce webu


Frýdecká farnost v kontextu církevně-správního vývoje Slezska

Poutní chrám Navštívení Panny Marie – papežská bazilika menší ve Frýdku

Farní kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku

Věž farního kostela sv. Jana Křtitele ve Frýdku

Další kostely a sakrální objekty frýdecké farnosti

 
 
image gallery
 
Věž farního kostela sv. Jana Křtitele, ulice Dolní, Frýdek.
Otevřeno květen–říjen / pátek 15–18 / sobota, neděle 13–18.
Provozovatel svatojánské věže Miroslav Přikryl
Kurátoři Galerie Věž Dagmar Čaplyginová, Tomáš Rozehnal
Webmaster Radim Houfek
Svatojánskou věž a Galerii Věž podpořili