Stránka     Galerie věž     Archiv     2013

Karin Šrubařová / Věž


2. 8. - 29. 9. 2013
Od 2. srpna do poslední zářijové neděle představuje Galerie Věž projekt Karin Šrubařové s lakonickým názvem Věž, v němž se sám specifický prostor stává médiem a způsobem, jak vyjevit možnosti místa. Autorka se zde snaží akcentovat prostor věže nejen jako celek, ale i v samotných jednotlivostech vertikální struktury. Jedná se o tichou a subtilní apoteózu jak dominance výšky, tak i samotných stěn či trámů, bez nichž by místo nahoře – místo, které dokáže vidět i být viděno – nebylo myslitelné. Lehce kosá křídová šrafura se tu ve smyslu rukopisu v rozsáhlých plochách vtiskuje přímo do vnitřního zdiva, jej zvýrazňuje a zároveň se v něm zahaluje a ukrývá. Označující promítá se tak v označované a divák je konfrontován se skutečností, kterou již považuje za samozřejmou.
Petr MecnerFoto Karin Šrubařová


Foto Oto Landsberger


Slovo v prostoru - prostor ve slovu

1. 5. - 22. 7.  2013
Galerie Věž představí v letošním roce v rámci projektu Slovo v prostoru - prostor ve slovu postupně čtyři současné básnířky: Renatu Putzlacher, Radmilu Vaňkovou, Alžbětu Luňáčkovou a Natálii Paterovou. Nahrávky básní jednotlivých autorek v jejich vlastní interpretaci si můžete ve věži poslechnout od 1. května do 21. července 2013.
Čtyři autorky, čtyři různé rytmy, melodie, nasazení, valéry hlasu, čtyři různé barvy vlasů a očí prožívání, čtyři pohledy z uvnitř i vně ...
Uvnitř výlučného prostoru svatojánské věže, kde se lze zastavit a zamyslet nad vztahem slova a mlčení, nad schopností naslouchat, vnímat i vytvářet si vlastní vnitřní obrazy. Věž jako místo, které svolává, jako optické vlákno mezi nebem a zemí, jako místo ztišení, věž jako přesah, tah nahoru, jinam, věž jedna báseň.


Renata Putzlacher

1. 5. - 26. 5. 2013
Zahájení 1. května v 16 hodin.
V poetickém a hudebním pásmu vystoupí Renata Putzlacher, Yvetta Ellerová, Pavel Hruška, Jiří Macháček
a Petr Hruška.

Tolik je teď
andělů
v obchodech.
Tak málo
je křídel
v nás…


Radmila Vaňková

31. 5. - 23. 6. 2013
Zahájení 31. května v 18 hodin.
hudební improvizace Lenka Ondráčková

Radmila Vaňková, (* 1966) narozena v Ostravě, vystudovala Pedagogickou fakultu v Ostravě
český jazyk - výtvarnou výchovu.
Pod Beskydami žije od roku 1990.

ORAVICE / zaříkání u pramene /

Navrať si mě
zřídlo vzdoru
čarovřelé
až k ponoru.


Pór po póru
/za pokoru/
navrátíš mě?
Není sporu


Natálie Paterová

28. 6. - 7. 7. 2013
zahájení 28.6. v 17 hodin, společná vernisáž s Alžbětou Luňáčkovou
V programu vystoupí Dividlo Ostrava s dramatizací textů Václava Hraběte

Natálie Paterová (*1991) se narodila a žije v Hlučíně. Studuje českou filologii na univerzitě Palackého v Olomouci. Publikovala časopisecky (Weles, Protimluv, Tvar, Psí víno aj). V říjnu loňského roku debutovala sbírkou Uvnitř kosti duha (nakladatelství Protimluv). Za tvorbu získala několik ocenění (cena prof. A. Voráčka 2008, 2009; cena Vladimíra Vokolka, Františka Halase, Šumperský havran aj.) Příležitostně vystupuje na literárních festivalech.
23.3.2013 vyhrála cenu za nejlepší herecký výkon s monologem „Kde jsi ztratila řeč, Marie?
na přehlídce Malých jevištních forem ve Valašském Meziříčí.

Básně ze sbírky Uvnitř kosti duha, Protimluv, Ostrava 2012

Pokání

Vyloupaná z lastur
zašívám tlamy rybám
u dna na tě počkám
než mě ticho zahluší 

Alžběta Luňáčková

12. 7. - 22. 7. 2013
zahájení 28. 6. v 17 hodin společně s Natálií Paterovou

Alžběta Luňáčková (*1995) se narodila v Ostravě. Zúčastnila se autorských čtení (např. Literární večery v Třinci, Poesía en colores, Open Air Happening Vikštejn). Byla oceněna v literárních soutěžích Hořovice Václava Hraběte, Ortenova Kutná Hora, Literární soutěž Františka Halase a dalších. Časopisecky publikovala v Hostu, Textech a Protimluvu. Žije v Opavě, kde studuje Mendelovo gymnázium.

Letos půda nezavoní vínem,
raný požár nesežehne nohy
Půjdu po hraně
Buď puknu,
nebo se scelím


Zavírání věže

29. 9. 2013 v 18 hodin
Dividlo Ostrava / Kde jsi ztratila řeč, Marie / Natálie Paterová
Catena Musica / smíšený sbor
Foto Michal Popieluch
logo Frýdek-Místek logo Moravskoslezský kraj logo Nadace OKD logo Státní fond kultury ČR