HOME   /   2020   /   O galerii   /   Archiv   /   Facebook

Stránka     Galerie věž     2020

Maciej Melecki, Bartłomiej Majzel a Krzysztof Siwczyk
Básníky představí prof. Dariusz Pawelec
Průvodní slovo a překlad Jan Faber
Literární večer s polskými básníky ze skupiny Na Divoko

V pátek 2. října v 18 hodin

Autoři slezské básnické skupiny Na divoko (Na dziko) patří k nejvýraznějším hlasům polské poezie posledního čtvrtstoletí. Vedle generační blízkosti je spojuje také regionální příslušnost k (post)induatriálnímu Hornímu Slezsku. Spojují je také dvě antologie, které v letech 2003 a 2019 připravil profesor Slezské univerzity v Katovicích Dariusz Pawelec. Vedle profesora Pawelce, který promluví o charakteristikách skupiny a okolnostech vzniku antologií, vystoupí také básníci Maciej Melecki, Bartłomiej Majzel a Krzysztof Siwczyk. Zazní také básně Arkadiusze Kremzy, člena skupiny, který nedávno tragicky zahynul. Dnešní setkání proběhne v rámci projektu „Poezie na kolečkách“, který pořádají sdružení EUNIC a GŘ pro překlady EK.
Jan Faber

Jan Faber I *1977, Věřňovice
Absolvoval polonistiku na Masarykově univerzitě v Brně.
Vydal několika knižních překladů současné polské prózy a poezie do češtiny
( Antologie poezie polských básníků Mrtvé body) a výboru básní surrealisty Pavla Řezníčka do polštiny, příležitostně publikoval v literárních periodikách.
Působil jako učitel, překladatel, tlumočník a průvodce, nyní je úředníkem v Evropské komisi a spolupracuje s ostravským nakladatelstvím Protimluv.

Plakát

Medailony Macieje Meleckého, Bartłomieje Majzela, Krzysztofa Siwczyka, prof. Dariusze Pawelce a Arkadiusze Kremzy

 
Audiozáznam / Tomáš Rozehnal, Jakub Rozehnal, Radim Houfek
Foto / Eva Landsbergerová a Luděk Krulikovský 

Literární večer s bosenskými básníky
Milorad Pejić / básník, křest sbírky Pravdivé příběhy
Adin Ljuca / básník, prozaik, překladatel
Petr Hruška / básník, literární vědec, moderátor večera

středa 30. září v  18 hodin

plakát

medailon Milorada Pejiće

Gradačac

Z dálky je věž mladá: ale jak jsme se přibližovali,
okno za oknem, její bělost se drolila, brzy ji zdi
už ani necítily, už jen únavu, jen přání, aby se ještě
jednou mohly naklonit nad propast. Jedině tma,
která se sama snažila z té stísněnosti vysvobodit,
dokázala držet znavené trámy od sebe. Vzhůru
po letokruzích nedočkavých schodů.

Z nečekané komnaty až docela nahoře jsou střechy
města drobné. Téměř jako granátové jablko podávané
promrzlou rukou z druhé strany stolu, abych ho
oloupal. Ještě drobnější: jako rudá zrnka v něm,
která se k sobě tisknou a vylekaná nenadálou šíří
od ní odvracejí pohled jako od prudkého světla.

Báseň Milorada Pejiće ze sbírky Pravdivé příběhy / výběr básní / Protimluv, Ostrava 2020

Audiozáznam večera / Tomáš Rozehnal, Jakub Rozehnal, Radim Houfek


 

Foto / Eva Landsbergerová a Luděk Krulikovský
 

Jan Slovák, Pavel Preisner, Miroslav Černý / Provodovský /
literárně - hudební večer / autorské čtení, hudební performance

pátek 18. září v 18 hodin

plakát

Medailony Pavla Preisnera, Jana Slováka a Miroslava Černého (Provodovského)

Pavel Preisner / *1970, Zlín
Výtvarný pedagog, básník, ilustrátor a malíř
Jan Slovák / * 1957, Pradlisko
Kreslíř, grafik, řezbář, básník a spisovatel
Miroslav Černý (Provodovský)
Pedagog, hudebník a výtvarník

Zahlédnout – znamená vidět mezerou mezi rukou a tělem, mezi tváří a ramenem prchavý obrys, barevnou skvrnu. Viděné se stává tajemstvím, stejně jako je zastavení tekoucí vody, nebo prosakování cizího textu do mysli v náznaku kroků nebo sehnutí se vedle keře při chůzi lesem. Světlo rozlité na polích a kameny, co třepí světlo, hroudy a hlína, co denní světlo bere.
Jan Slovák / texty / ukázka

Třezalkou z lenocha ještě větší lenoch. Leží. A dýmy jdou tmou.
Po skáceném stromě zůstal jeho tvar - chvějící se z těl včel.
Celým příběhem se jako červená nit vine oranžová.


Pavel Preisner / Srst smrku / ukázka


Audiozáznam / Tomáš Rozehnal, Jakub Rozehnal, Radim HoufekFoto / Vendy Malaníková
 
Miroslav Černý / večer nejen literární / lingvista, překladatel, cestovatel a básník o překladech, o výpravách za mizejícími jazyky, o poezii

Večerem provází Libor Magdoň

sobota 5. září v 18 hodin

plakát

Miroslav Černý (1977,  Opava) je básník, překladatel, cestovatel, lingvista a vysokoškolský pedagog. Vydal sbírky Krajina v samotách slova (2005, druhé vydání 2012), Kámen Kondora (2007), Runová haiku (2010), Karavansaraj (2014) a Silou psů (2017). Napsal také texty pro hudební album Abendland (2016), na němž se podílela řada osobností české hudební scény.
Svým překladem Ságy o Hervör a králi Heidrekovi Moudrém (2009) uvedl toto dílo do českého literárního prostředí. V knize Poselství prachu (2013) shromáždil mýty a legendy severoamerických indiánů z oblasti Velké Pánve. Procestoval více než 40 zemí pěti kontinentů. V beletrizovaném cestopisu Africká pohlednice (2009) kombinuje realistické záznamy z cest s osobitým poetickým nahlížením světa. Své výpravy za domorodými etniky Amazonie, Afriky a Malajsie popisuje v etnograficky laděném cestopisu Pátá rovnoběžka (2011).


Řeč bude mimo jiné o poslední knize M. Černého Mizející hlasy (Togga, 2020)
Tato knížka nás zavede do ekvádorské Amazonie a dalších tří zajímavých destinací - Gruzie, Senegalu a Filipín. Jazyky, s nimiž se čtenář setká, jsou fascinující. A lidé, kteří jimi hovoří, nám mají hodně co říct, co nabídnout. Mnozí z nich žijí v náročných podmínkách, a přesto jsou jejich životy skutečným žitím, nejen přežíváním, na čemž mají velkou zásluhu i jejich jazyky. Bez nich by nebyla komunikace, efektivní dorozumění a porozumění. Chyběla by pospolitost. Nástroje k šíření znalostí a zkušeností. Způsoby léčení nemocí a sdílení emocí. Nebyla by láska. Život.
Bohužel nespočet těchto jazyků tváří v tvář současným změnám eroduje a z různých důvodů přichází o své mluvčí. Výsledkem je jediné: rozpad společenství, nabourání osobní i kolektivní identity, postupný kulturní úpadek. Plíživé zapomínání, až zapomnění. Smrt. Zánik kteréhokoli jazyka je ztráta pro všechny, pro celé lidstvo. Lhostejnost určitě není namístě. I o tom si budeme v této knížce vyprávět. (výpravy za ohroženými jazyky)

Audiozáznam / Tomáš Rozehnal, Jakub Rozehnal, Radim HoufekFoto / Eva Landsbergerová a Luděk KrulikovskýJitka N. Srbová / Svět: / autorské čtení poezie

v pátek 7. srpna v 18 hodin

plakát

Jitka N. Srbová
Vlastním jménem Jitka Bret Srbová (*1976). Básnířka, redaktorka.
Vystudovala Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy.
V letech 2006-2011 byla šéfredaktorkou literárního on-line almanachu Wagon.
Vydala básnické sbírky Někdo se loudá po psím (Dauphin, 2011), Světlo vprostřed těla (Dauphin, 2013), Les (Dauphin, 2016) a Svět: (Dauphin, 2019). Její básně byly mj. zařazeny do antologie Nejlepší české básně (2012, 2015 a 2017) a přeloženy do němčiny, polštiny, lužické srbštiny a angličtiny. Žije v Hořovicích.


Báseň ze sbírky Svět:


V oněch nocích, kdy ani stuhy
nedržely na žezlech, říkali jsme:
ozdobme se časem.

Přišel brusič vteřin, a všechno
bylo dobré.

Leželi jsme na poduškách. Krásní.
Smrtelnost se chvěla, neviděna, za okny.

Audiozáznam / Tomáš Rozehnal, Jakub Rozehnal, Radim Houfek
Foto / Eva Landsbergerová a Luděk Krulikovský

 

Michal Motyčka / Jana Šindelová / HRANOL
11. 7. - 31. 10. 2020

Vernisáž proběhla v sobotu 11. července v 18 hodin za účasti autorů

videozáznam z vernisáže / natáčení Hranolu /zpracování videa / Patrik Havelka

pozvánka


plakát

tisková zpráva

reportáž z výstavy / čt 24 / události v kultuře

Hranol ve věži – věž ve věži – se odehrává jako proces, může být efemérní formou zobrazení evokující biblickou věž ze slonoviny, chráněné místo pro snění, časovou kontinuitu i vědomí souvislostí – minuty, hodiny, dny, staletí – mnohočetnou realitu, vnímání a prožívání skutečnosti.
Soustředíme se jen na to podstatné, slovy Miroslava Petříčka: „Vnějšek není vně, nýbrž je uvnitř.“
Michal Motyčka a Jana Šindelová

Michal Motyčka se narodil 18. března 1974 v Praze, je umělec a architekt. Absolvoval fakultu architektury ČVUT v Praze (1992–2001), ateliér Sklo v architektuře prof. Mariana Karla na VŠUP v Praze (1995–2000), studijní stáž na Škole architektury prof. Emila Přikryla na AVU v Praze (1999) a studijní stáž na oboru skla na Rhode Island School of Design v Providence v USA (1999–2000). Zabývá se přesahem mezi architekturou a současným vizuálním uměním. Vystavoval mimo jiné v mezinárodně respektovaných muzeích v Corning Museum of Glass, v dánském Ebeltoftu a Aarhusu a v belgickém Lommelu. Od roku 1999 spolupracuje s Václavem Ciglerem.

Jana Šindelová se narodila 23. 7. 1970 ve Šternberku, je vizuální umělkyně, teoretička umění a kurátorka. Studovala výtvarnou výchovu na PdF a Teorii a dějiny umění na FF UP v Olomouci, absolvovala AVU v Praze (Jiří Lindovský, Milan Knížák), a Internationale Sommerakademii v Salzburku u Kiki Smith. Zabývá se kresbou, grafikou a site specific. Od roku 1992 vystavuje na výstavách v České republice i v zahraničí, její práce jsou zastoupeny ve sbírce National Gallery of Art ve Washingtonu, D. C.; Galerie Klatovy / Klenová, v soukromých sbírkách v České republice a v zahraničí. Od roku 2002 spolupracuje s Václavem Ciglerem a s Michalem Motyčkou, společně připravili přes 100 projektů a výstav, a vydali 9 publikací. Je spoluautorkou monografie Václav Cigler: prostory/projekty (2009) a dalších publikací, např. Steven Henry Madoff. Václav Cigler Light and Space in the Garden of Reason (2010), Cigler, Motyčka AKČYTOM RELGIC (2016), Václav Cigler, Michal Motyčka, Jsme 100/We are 100, Otevřený hrob/The open Tomb, Událost místa/Spatial occasion (2018), Václav Cigler Kresby/Drawings (2019), Václav Cigler, Michal Motyčka: Světelné pole/Light Field (2019).

Jana Šindelová / V Ě Ž   J A N / básně

Karin Šrubařová / Věž sv. Jana

Auditivní objekt, jehož všechny části pochází z hranolu a jeho okolí (včetně zvonů, schodů, stěn, ...). Hranol se tam mimo jiné dostává i skrz zvuky měření jeho délky, šířky, hloubky, odrazu zvuku atd.
Petr Mecner, Igor Šelešovský, Jakub Rozehnal

 Foto / Michal Motyčka

 


 

Foto / Jana Šindelová


 Foto / Kateřina Kavková
@fotokavkova

Literární večer s pražským nakladatelstvím FRA
Erik Lukavský a Petr Borkovec
pátek 19. června v 18 hodin
Erik Lukavský / šéfredaktor, překladatel
Petr Borkovec / básník, prozaik, překladatel, redaktor,
dramaturg pořadů Café Fra

FRA / Erik Lukavský / Petr Borkovec 

plakát

O nakladatelství Fra, jeho náročné objevitelské cestě, o vydávání bez ústupků, o životě v psaní a překládání, o mimořádném a živém literárním úkazu Café Fra si budeme povídat s Erikem Lukavským, zakladatelem Fra, šéfredaktorem a překladatelem a s Petrem Borkovcem, básníkem, prozaikem, překladatelem, redaktorem a dramaturgem Café Fra.

Nikdo pořádně neví, co Fra znamená. „Především je to krátké,“ říká Erik Lukavský.
„Ano, chtěl bych prožít den jako střevlík fialový — nesmělo by mě ale nic ulovit a musel bych si potom všechno pamatovat. A pak nějaký čas, abych to napsal a trochu si užil „čtenářské ohlasy“, říká Petr Borkovec.

Přijďte se zaposlouchat do mimořádných autorských textů a překladů našich hostů
a nebojte se zeptat na vše, co jste kdy chtěli vědět - o vášni pro jazyk.

Audiozáznam / Tomáš Rozehnal, Jakub Rozehnal, Radim houfek Foto / Eva Landsbergerová a Luděk Krulikovský

Ty Syčáci / koncert / farní zahrada

12. 6. 2020 v 19 h

Ty Syčáci / Petr Váša - zpěv / Petr Zavadil - kytara / Tomáš Fröhlich - baskytara

Ty Syčáci v čele s legendárním Petrem Vášou letos oslavili dvacet let existence. Těší se stále velké oblibě zejména díky svému nasazení na pódiu a strhující atmosféře, kterou dokáží během hraní vytvořit. Největšími devízami Těch Syčáků je nekompromisní, ostrý styl a vytrvalost ve ztvárňování vlastních představ. V roce 2018 vydali Ty Syčáci album THE TRAMP! volně navazující na album Eldorado z roku 2013. Společně tvoří dvě části jednoho celku, posledního dílu syčácké trilogie o dětech, rodičích a prarodičích, kterému předcházely experimentální „opery" SSSS (2002) a Lišák je lišák (2005). Album vyšlo v říjnu 2018 při příležitosti výročí založení republiky a sto let trampingu. Aktuálně vystupují s programem sestaveným z průřezu všemi alby, se zvláštním přihlédnutím k albu The Tramp!. Informace najdete na www.tysycaci.cz

plakát

foto / Miroslav Přikryl, Jakub VaněkGALERII VĚŽ V ROCE 2020
PODPOŘILI:logo Frýdek-Místek

logo Moravskoslezský kraj

logo Nadace OKD

logo Státní fond kultury ČR

logo Frýdek-Místek logo Moravskoslezský kraj logo Nadace OKD logo Státní fond kultury ČR