HOME   /   2020   /   O galerii   /   Archiv   /   Facebook

Stránka     Galerie věž     2020

PŘIPRAVUJEME / DVA VEČERY SE ZAHRANIČNÍMI AUTORY

Výjimečně ve středu 30. září 2020 v 18 hodin
Literární večer s bosenskými básníky
Milorad Pejić / křest sbírky Pravdivé příběhy
Adin Ljuca / básník, spisovatel, překladatel
Petr Hruška / básník, literární vědec, moderátor večera

plakát
medailon Milorada Pejiće


V pátek 2. října 2020 v 18 hodin
Literární večer s polskými básníky ze skupiny Na divoko

Maciej Melecki, Bartłomiej Majzel a Krzysztof Siwczyk,
večerem provází překladatel Jan Faber

Autoři slezské básnické skupiny Na divoko (Na dziko) patří k nejvýraznějším hlasům polské poezie posledního čtvrtstoletí. Vedle generační blízkosti je spojuje také regionální příslušnost k (post)induatriálnímu Hornímu Slezsku. Spojují je také dvě antologie, které v letech 2003 a 2019 připravil profesor Slezské univerzity v Katovicích Dariusz Pawelec. Vedle profesora Pawelce, který promluví o charakteristikách skupiny a okolnostech vzniku antologií, vystoupí také básníci Maciej Melecki, Bartłomiej Majzel a Krzysztof Siwczyk. Zazní také básně Arkadiusze Kremzy, člena skupiny, který nedávno tragicky zahynul. Dnešní setkání proběhne v rámci projektu „Poezie na kolečkách“, který pořádají sdružení EUNIC a GŘ pro překlady EK.

Medailony Macieje Meleckého, Bartłomieje Majzela, Krzysztofa Siwczyka a Arkadiusze Kremzy

Jan Slovák, Pavel Preisner, Miroslav Černý / Provodovský /
literárně - hudební večer / autorské čtení, hudební performance

pátek 18. září v 18 hodin

plakát

Medailony Pavla Preisnera, Jana Slováka a Miroslava Černého (Provodovského)

Pavel Preisner / *1970, Zlín

Výtvarný pedagog, básník, ilustrátor a malíř
Jan Slovák / * 1957, Pradlisko
Kreslíř, grafik, řezbář, básník a spisovatel
Miroslav Černý (Provodovský)
Pedagog, hudebník a výtvarník

foto / Vendy Malaníková

Miroslav Černý / večer nejen literární /

sobota 5. září v 18 hodin
o překladech, o výpravách za mizejícími jazyky, o poezii
moderuje Libor Magdoň

plakát

Miroslav Černý (1977,  Opava) je básník, překladatel, cestovatel, lingvista a vysokoškolský pedagog. Vydal sbírky Krajina v samotách slova (2005, druhé vydání 2012), Kámen Kondora (2007), Runová haiku (2010), Karavansaraj (2014) a Silou psů (2017). Napsal také texty pro hudební album Abendland (2016), na němž se podílela řada osobností české hudební scény.
Svým překladem Ságy o Hervör a králi Heidrekovi Moudrém (2009) uvedl toto dílo do českého literárního prostředí. V knize Poselství prachu (2013) shromáždil mýty a legendy severoamerických indiánů z oblasti Velké Pánve. Procestoval více než 40 zemí pěti kontinentů. V beletrizovaném cestopisu Africká pohlednice (2009) kombinuje realistické záznamy z cest s osobitým poetickým nahlížením světa. Své výpravy za domorodými etniky Amazonie, Afriky a Malajsie popisuje v etnograficky laděném cestopisu Pátá rovnoběžka (2011).

Řeč bude mimo jiné o poslední knize M. Černého Mizející hlasy (Togga, 2020)
Tato knížka nás zavede do ekvádorské Amazonie a dalších tří zajímavých destinací - Gruzie, Senegalu a Filipín. Jazyky, s nimiž se čtenář setká, jsou fascinující. A lidé, kteří jimi hovoří, nám mají hodně co říct, co nabídnout. Mnozí z nich žijí v náročných podmínkách, a přesto jsou jejich životy skutečným žitím, nejen přežíváním, na čemž mají velkou zásluhu i jejich jazyky. Bez nich by nebyla komunikace, efektivní dorozumění a porozumění. Chyběla by pospolitost. Nástroje k šíření znalostí a zkušeností. Způsoby léčení nemocí a sdílení emocí. Nebyla by láska. Život.
Bohužel nespočet těchto jazyků tváří v tvář současným změnám eroduje a z různých důvodů přichází o své mluvčí. Výsledkem je jediné: rozpad společenství, nabourání osobní i kolektivní identity, postupný kulturní úpadek. Plíživé zapomínání, až zapomnění. Smrt. Zánik kteréhokoli jazyka je ztráta pro všechny, pro celé lidstvo. Lhostejnost určitě není namístě. I o tom si budeme v této knížce vyprávět. (výpravy za ohroženými jazyky)Jitka N. Srbová / Svět: / autorské čtení poezie

v pátek 7. srpna v 18 hodin

plakát

Jitka N. Srbová
Vlastním jménem Jitka Bret Srbová (*1976). Básnířka, redaktorka.
Vystudovala Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy.
V letech 2006-2011 byla šéfredaktorkou literárního on-line almanachu Wagon.
Vydala básnické sbírky Někdo se loudá po psím (Dauphin, 2011), Světlo vprostřed těla (Dauphin, 2013), Les (Dauphin, 2016) a Svět: (Dauphin, 2019). Její básně byly mj. zařazeny do antologie Nejlepší české básně (2012, 2015 a 2017) a přeloženy do němčiny, polštiny, lužické srbštiny a angličtiny. Žije v Hořovicích.


Báseň ze sbírky Svět:


V oněch nocích, kdy ani stuhy
nedržely na žezlech, říkali jsme:
ozdobme se časem.

Přišel brusič vteřin, a všechno
bylo dobré.

Leželi jsme na poduškách. Krásní.
Smrtelnost se chvěla, neviděna, za okny.


Foto / Eva Landsbergrová, Luděk Krulikovský

 Michal Motyčka / Jana Šindelová / HRANOL
11. 7. - 31. 10. 2020

Vernisáž proběhla v sobotu 11. července v 18 hodin za účasti autorů

pozvánka

tisková zpráva

Hranol ve věži – věž ve věži – se odehrává jako proces, může být efemérní formou zobrazení evokující biblickou věž ze slonoviny, chráněné místo pro snění, časovou kontinuitu i vědomí souvislostí – minuty, hodiny, dny, staletí – mnohočetnou realitu, vnímání a prožívání skutečnosti.
Soustředíme se jen na to podstatné, slovy Miroslava Petříčka: „Vnějšek není vně, nýbrž je uvnitř.“
Michal Motyčka a Jana Šindelová

Michal Motyčka se narodil 18. března 1974 v Praze, je umělec a architekt. Absolvoval fakultu architektury ČVUT v Praze (1992–2001), ateliér Sklo v architektuře prof. Mariana Karla na VŠUP v Praze (1995–2000), studijní stáž na Škole architektury prof. Emila Přikryla na AVU v Praze (1999) a studijní stáž na oboru skla na Rhode Island School of Design v Providence v USA (1999–2000). Zabývá se přesahem mezi architekturou a současným vizuálním uměním. Vystavoval mimo jiné v mezinárodně respektovaných muzeích v Corning Museum of Glass, v dánském Ebeltoftu a Aarhusu a v belgickém Lommelu. Od roku 1999 spolupracuje s Václavem Ciglerem.

Jana Šindelová se narodila 23. 7. 1970 ve Šternberku, je vizuální umělkyně, teoretička umění a kurátorka. Studovala výtvarnou výchovu na PdF a Teorii a dějiny umění na FF UP v Olomouci, absolvovala AVU v Praze (Jiří Lindovský, Milan Knížák), a Internationale Sommerakademii v Salzburku u Kiki Smith. Zabývá se kresbou, grafikou a site specific. Od roku 1992 vystavuje na výstavách v České republice i v zahraničí, její práce jsou zastoupeny ve sbírce National Gallery of Art ve Washingtonu, D. C.; Galerie Klatovy / Klenová, v soukromých sbírkách v České republice a v zahraničí. Od roku 2002 spolupracuje s Václavem Ciglerem a s Michalem Motyčkou, společně připravili přes 100 projektů a výstav, a vydali 9 publikací. Je spoluautorkou monografie Václav Cigler: prostory/projekty (2009) a dalších publikací, např. Steven Henry Madoff. Václav Cigler Light and Space in the Garden of Reason (2010), Cigler, Motyčka AKČYTOM RELGIC (2016), Václav Cigler, Michal Motyčka, Jsme 100/We are 100, Otevřený hrob/The open Tomb, Událost místa/Spatial occasion (2018), Václav Cigler Kresby/Drawings (2019), Václav Cigler, Michal Motyčka: Světelné pole/Light Field (2019).


Foto / Michal MotyčkaLiterární večer s pražským nakladatelstvím FRA
Erik Lukavský a Petr Borkovec
pátek 19. června v 18 hodin
Erik Lukavský / šéfredaktor, překladatel
Petr Borkovec / básník, prozaik, překladatel, redaktor,
dramaturg pořadů Café Fra

FRA / Erik Lukavský / Petr Borkovec 

plakát

O nakladatelství Fra, jeho náročné objevitelské cestě, o vydávání bez ústupků, o životě v psaní a překládání, o mimořádném a živém literárním úkazu Café Fra si budeme povídat s Erikem Lukavským, zakladatelem Fra, šéfredaktorem a překladatelem a s Petrem Borkovcem, básníkem, prozaikem, překladatelem, redaktorem a dramaturgem Café Fra.

Nikdo pořádně neví, co Fra znamená. „Především je to krátké,“ říká Erik Lukavský.
„Ano, chtěl bych prožít den jako střevlík fialový — nesmělo by mě ale nic ulovit a musel bych si potom všechno pamatovat. A pak nějaký čas, abych to napsal a trochu si užil „čtenářské ohlasy“, říká Petr Borkovec.

Přijďte se zaposlouchat do mimořádných autorských textů a překladů našich hostů
a nebojte se zeptat na vše, co jste kdy chtěli vědět - o vášni pro jazyk.

Foto / Eva Landsbergrová, Luděk Krulikovský
 

Ty Syčáci / koncert / farní zahrada

12. 6. 2020 v 19 h

Ty Syčáci / Petr Váša - zpěv / Petr Zavadil - kytara / Tomáš Fröhlich - baskytara

Ty Syčáci v čele s legendárním Petrem Vášou letos oslavili dvacet let existence. Těší se stále velké oblibě zejména díky svému nasazení na pódiu a strhující atmosféře, kterou dokáží během hraní vytvořit. Největšími devízami Těch Syčáků je nekompromisní, ostrý styl a vytrvalost ve ztvárňování vlastních představ. V roce 2018 vydali Ty Syčáci album THE TRAMP! volně navazující na album Eldorado z roku 2013. Společně tvoří dvě části jednoho celku, posledního dílu syčácké trilogie o dětech, rodičích a prarodičích, kterému předcházely experimentální „opery" SSSS (2002) a Lišák je lišák (2005). Album vyšlo v říjnu 2018 při příležitosti výročí založení republiky a sto let trampingu. Aktuálně vystupují s programem sestaveným z průřezu všemi alby, se zvláštním přihlédnutím k albu The Tramp!. Informace najdete na www.tysycaci.cz

plakát

foto / Miroslav Přikryl, Jakub Vaněk

Připravujeme:

SOBOTA 24. října v 18 hodin
VEČER S MAĎARSKÝM BÁSNÍKEM
A PERFORMEREM
MATYASEM SIROKAYEM

ZAVÍRÁNÍ VĚŽEGALERII VĚŽ V ROCE 2020
PODPOŘILI:logo Frýdek-Místek

logo Moravskoslezský kraj

logo Nadace OKD

logo Státní fond kultury ČR

logo Frýdek-Místek logo Moravskoslezský kraj logo Nadace OKD logo Státní fond kultury ČR