HOME   /   2019   /   O galerii   /   Archiv   /   Facebook

Stránka     Galerie věž     2019

Low cost 2 / navazující výstava studentek Ateliéru malba 1 
Fakulty umění Ostravské Univerzity
Terezie Vaňková, Monika Urbanová, Petronela Bencová,
Iveta Šafránková

Vernisáž v sobotu 3. srpna v 18 hodin, úvodní slovo Ivo Sumec-kurátor výstavy
Výstava potrvá do konce sezony Galerie Věž  - do 27. 10. 2019

Pozvánka

Medailony Petronely Bencové, Ivety Šafránkové, Moniky Urbanové a Terezie Vaňkové 

Plakát

Reportáž České televize z Low cost 1
Reportáž České televize z Low cost 2

Low Cost aneb Mezi zemí a nebem
Vlastní témata se podřizují prostoru věže. Během týdenního intenzivního pobytu čtyři umělkyně (Petronela Bencová, Iveta Šafránková, Terezie Vaňková a Monika Urbanová) velmi osobitým napojením na místo proměnily věž v obytný a tvůrčí prostor. Jejich site specific instalace organicky prorůstá galerií v přirozené symbióze. Genius loci místa se zračí v procesuálnosti ve všech vzniklých dílech, ze kterých zde vidíme výběr.
Námět výstavy Low cost odkazuje k jednoduchému, účelovému a úspornému řešení. Výsledné práce ovšem nejsou jednoduché, ale pracují s velmi rafinovanou zkratkou, ve které se odráží jejich zkušenost s mediem malby a zejména citlivost zkratky a úsporného vyjadřování.
Vyrůstající borovici Ivety Šafránkové, která pomyslně vyrůstá od paty věže a z níž vidíme jen korunu, můžeme číst jako znak, symbolicky zastupující pamětové médium a nenápadný stín stromu měnící se v mapu osobních vztahů vpíjejících se do zdí věže.
V dalším podlaží vidíme citlivou vibrující instalaci maleb na vyřazená autoskla Terezie Vaňkové v interakci s velkoformátovými zátišími na surovém plátně Petronely Bencové. Přestože jsou obě bytostné a výrazné figuralistky, inspirovaly se zde přítomnými věcmi a vytvořily vzájemně se doplňující svět předmětů, kterými zde byly obklopeny. Můžeme je zde ovšem vnímat také jako metaforu komplikovaných lidských vztahů, zde zastoupených vrtačkami, židlemi, kyblíky. Vnímáme potřebu zachycení času v obraze, který zde v pravidelném rytmu zprostředkovává odbíjení zvonů. Objekty na obrazech se přeskupují a vznášejí a rotují vzhůru.
Zajímavé je pozorovat vztah mezi připraveným námětem Moniky Urbanové, zachycující jakýsi dialog či vztah dvou figur, zastoupených zde pouze tričky, a postupným prorůstáním vlivů prostředí a vrstvením dalších motivů vč. využití cihlového prachu k probarvení obrazu. Ostatně tento fenomén využití špíny, prachu, odpadu atd. v malbě prostupuje tvorbou všech vystavujících umělkyň a rezonuje s první částí výstavy Low cost, ze které zde zůstává zvuková instalace, záznamenávající ruchy a zvuky přípravy obrazů.
Výstavu pak uzavírá Iveta Šafránková levitující postavou u zvonů věže, nebo spíše jejím obalem, ženskými šaty a obrazem v jednom, sešitým zde ze zbytků malířských pláten. Existenciální pocit úzkosti a závrati umocňují odložené papuče na trámu.
Ve Frýdku-Místku, 3. srpna 2019
Ivo Sumec


Mila Haugová / autorské čtení a překlady / 
legenda slovenské poezie
Moderuje Jitka Bret Srbová
Úterý 25. června v 18 hodin
projekt Umění překladu

Mila Haugová / TELO SNA

Hviezdy vyrastajú zo zeme.
Z hustej a lepkavej tmy 
ostrý hlas prikazuje: poď! 
Tu spadne meteor, 
dlho dohára čiara 
a sype do tmy svetlo. 

Objaví telo sna: 
miesto, kde nič nerastie, 
sadrový odliatok chrbta, 
hadie vajce hlboko v zemi, 
milovanie bez dotyku, 
lásku 
a jej zvieraco zúfalé oko Kyklopa. 

foto / Eva Landsbergrová

Literárně-hudební večer revue Protimluv /
Jiří Jindřich Macháček, Oskar Mainx, Petr Ligocký,
kytarista Pavel Johan Johančík a polský básník
Maciej Melecki

v pátek 14. června v 18 hodin

Oxymóron ve Věži
Jiří Macháček, Petr Ligocký a Oskar Mainx, redaktoři ostravské revue a nakladatelství Protimluv, budou číst
ze svých autorských textů spolu s polským básníkem Maciejem Meleckým, kterému v Protimluvu v českém překladu vyšel v roce 2017 rozsáhlý výbor Prask. Součástí polsko-českého večera bude rovněž vystoupení dua Pavel Johančík (kytara, zvuky) a Jiří Macháček (housle) a uvedení nového červnového čísla revue Protimluv, v němž je například publikován rozsáhlý blok českých autorů tzv. krátkých básní, od K. H. Borovského až po Jaroslava Žilu.
projekt Umění překladu

celá anotace večera

foto / Luděk Krulikovský, Eva Landsbergrová


Petr Hruška, Pavel Kolmačka / autorské čtení poezie
v sobotu 8. června v 18 hodin

Dva básníky, dva přátele uvede Libor Magdoň

Petr Hruška bude číst ze své nové sbírky Nikde není řečeno, Host 2019
Pavel Kolmačka bude číst ze své nové sbírky Život lidí, zvířat, rostlin a včel, Triáda 2018

plakát 
IVO SUMEC / LOW COST / VERNISÁŽ 1. ČERVNA V 18 HODIN

Úvodní slovo Tomáš Koudela, autorské čtení / píšící malíři Jan Vrak a Pavel Forman
Výstava potrvá do 31. července 

pozvánka

Ivo Sumec / *1970, Frýdek-Místek
Mezi léty 1988-1994 studoval na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Od roku 2003 působí jako asistent Ateliéru malby Fakulty umění Ostravské univerzity. V současné době autor žije a tvoří v Ostravě a prostřední Bečvě.

Sumcovy obrazy jsou nenápadné a neokázalé. Zobrazuje obyčejné věci okolo nás - pneumatiky, domácí zvířata, batoh, chleba, hrnky atd... Viděné předměty mu nejsou cílem detailního zkoumání, ale zajímá jej tvar, povrch, místo, které v prostoru zaujímají, vlastnosti, které jsou jakoby samozřejmé, kterými se běžně nezabýváme, nevidíme je a nejsou pro nás atraktivní.
Sumec předměty zastavuje, znehybňuje, absolutizuje.
Vytváří z nich obecné znaky, principy vizuální zkušenosti.
Tomáš Koudela

suma

nad podvečerem města
nesla se jeho nostalgicky ztichlá malost
k úvrati výšky
jež sdílí své lože
s hlubokým povzdechnutím na jedné straně

a

křídlem naděje
zemi snášející
věčnou tečku za větou

k opačnému konci stolu
kdo z vás mne zradil

já ne
já ne
já ne
zvoní
hrábě lásky a nenávisti

Jan Vrak 2019

Warning: opendir(soubory/web/galerie-texty/foto/2019/ivo-sumec-instalace/foto-ja-ilustracni) [function.opendir]: failed to open dir: No such file or directory in /www/doc/www.nextweb.cz/www/vez/panely/m_slide2/amod.php on line 10Alexandr Flek a Hrozen/ Parabible / Ježíš z Nošovic

pátek 31. 5. v 19 hodin
autorské čtení a písně inspirované některými texty z Parabible
farní zahrada při farním kostele sv. Jana Křtitele

pozvánka

foto / Luděk Krulikovský
Ivan Acher / Písně blízko smrti
čtvrtek 23. 5. v 19 hodin

Ivan Acher / hudba
Jana Vébrová / zpěv
Vanda Šípová / operní árie v esperantu
Miroslav Malovec / přednáška o esperantu
Pořad je součástí projektu Umění překladu


plakát

Ivan Acher, Jana Vébrová, Vanda Šípová, Miroslav Malovec

foto / Luděk Krulikovský a Eva Landsbergrová
Eva Turnová a Eturnity / koncert, autorské čtení

čtvrtek 9. května v 18 hodin
literárně-hudební večer / projekt Umění překladu

Eva Turnová / basa, zpěv, autorské čtení z Turnových hájů a překlady do angličtiny
Michal Nejtek / klávesy
Jan Horváth / bicí nástroje
Ivan Manolov /elektrická kytara

Skladby ve stylu alternativního rocku pocházejí převážně z dílny Evy Turnové, ale i Michaela Nejtka
a Mejly Hlavsy. Texty jsou od Vratislava Brabence, Vladimíry Čerepkové, Oldřicha Janoty, Zbyňka Hejdy
a Minny Pyyhkally.
Eva Turnová přeložila knihu Marka Vonneguta Expres do ráje, zfilmovanou verzi Červeného trpaslíka a řadu dalších filmů a scénářů. Chystá se také překlad Turnových hájů do angličtiny.

foto / Luděk Krulikovský a Eva Landsbergrová

Libor Magdoň / esej o slovenské literatuře

pátek 3. května v 18 hodin
Literárně-historická esej o překladech ze slovenštiny s ukázkami / projekt Umění překladu


Libor Magdoň vyučuje češtinu a dějepis n a Gymnáziu Petra Bezruče v Místku a na Filozofické fakultě Ostravské univerzity externě učí slovenskou literaturu a Základy praxe pro učitele českého jazyka. Pravidelně od roku 2001 moderuje literární večery a diskuse s překladateli, spisovateli a literárními vědci v ostravském klubu Fiducia a v místeckém Zeleném baru besedy s akademickými pracovníky. Moderuje také večery se spisovateli na ostravském Měsíci autorského čtení. Příležitostně také spolupracuje s Českým rozhlasem Ostrava a se stanicí Vltava.Marek Pražák / Hallada o Olejovém Městě
středa 1. května 2019 v 18 hodin 

literárně-hudební večer / projekt Umění překladu

Ostravský multimediální umělec nás svou epopejí z baladických písní, tzv. hallad,
které napsal po návratu z peruánské džungle, provede slovem, zvukem a pohybem.
Umění překladu
Marek Pražák (*1964, Ostrava) je mnohostranným umělcem, věnuje se soše, malbě, performanci, hudbě a literatuře. Sám sebe také charakterizuje jako „univerzalistu“, tedy jako tvůrce, který těží z pohybu mezi žánry i médii. Spolu s dalšími členy vokálně-instrumentální skupiny Norská trojka zhudebňoval básnické texty Vladimíra Holana, Petra Hrušky, eskymáckou poezii, ale také vlastní autorskou tvorbu. V roce 2002 vydal sbírku Relace rádia hitů, kterou doprovodil rovněž svými kresbami. Jeho texty byly publikovány v domácích (Host, Protimluv, Tvar, Obrácená strana měsíce aj.) i zahraničních periodikách (Pobocza) a byly přeloženy do angličtiny, němčiny, polštiny, chorvatštiny aj. Autorská čtení často doplňuje vlastním hudebním doprovodem, přičemž jeho vystoupení se stávají performancí sui generis. Text Hallada o Olejovém Městě napsal v roce 2010 po návratu z peruánské džungle.


ukázky z Hallady o Olejovém Městě, vydalo nakladatelství Protimluv 2018

foto / Eva Landsbergrová a Luděk KrulikovskýWarning: opendir(soubory/web/galerie-texty/foto/2019/marek_prazak/foto-1.-5.-2019-eva-landsbergrova-ludek-krulikovsky-) [function.opendir]: failed to open dir: No such file or directory in /www/doc/www.nextweb.cz/www/vez/panely/m_slide2/amod.php on line 10


Program Galerie Věž
srpen 2019


čtvrtek 22. 8. 2019  v 18 hodin
DOROTA BAROVÁ
sólový koncert
ILUZJA
plakátNa výstavu Ivo Sumce, asistenta Ateliéru Malba 1
Fakulty umění OU navazuje výstava
studentek Ateliéru se stejným názvem
LOW COST
 
Terezie Vaňková, Monika Urbanová,
Petronela Bencová, Iveta Šafránková
Vernisáž v sobotu 3. srpna v 18 hodin

Výstava potrvá do 27. 10. 2019